Loading...
Menu

Chrysalis

Zərgərlik sənəti və səyahətə hər ikisinin vurğunluğu - Chrysalis təsisçiləri David və Andrea Maine cütünü Chrysalis yanaşma tərzini həyata keçirməyə sövq edən bunlar oldu. 2007-ci ildə onlar şəxsi cəvahirat dəstini yaratmaq məqsədli səyahətə çıxdılar, həmin dəst elə xüsusiyyətlərə malik olmalı idi ki, üstündə gəzdirən üçün mənalar kəsb etsin və onların ən dəyərli xatirələrini özünə cəmləmiş olsun. Qoy sizin cəvahiratınız sizin hekayənizi danışsın Chrysalis ilə.

Həyatınızın əlamətdar məqamlarını tilsim və ruh rəmzli zərif bəzəklərlə bölüşün və qeyd edin. Rodium, 14 kt qızıl və 14 kt çəhrayı qızıl örtük – metallarınızı qarışdırın və yaraşdırın, məna daşıyan tərz ərzində bulunun. Bütün nümunələrin malik olduğu təkrarsız genişlənmə qurğuları hər əşyanın hər dəfə mükəmməl şəkildə uyğunlaşdırılmasını mümkün edir. Həyatdakı xüsusi məqamlar haqda xatirələri bölüşmək üçün düşünülmüş hər Chrysalis dəsti özünəməxsus mövzuya malikdir. Dəstdəki hər əşya yarlık və ruhi rəmzlərlə bəzədilib ki, onların hər biri xüsusi məna daşıyır.

MƏHSULLAR