Loading...
Menu

Zinet-i-Zishan

Gözəlliyi gizlətmək qeyri-mümkündür! Gözəllik tərənnüm olunmaq istəyir, o, sevilməli, heyrətləndirməlidir, o, insanlara məxsusdur, o, tanınmalıdır! “Zinəti-Zişan” – “Məşhur zinət əşyaları” deməkdir! O əşyalar ki, zəngin və parlaq diyarın gözəlliyini, mədəniyyətini, tarixini tərənnüm edir. Öz mənşəyi barədə nəql edən zinət əşyaları, müasir tərzdə olmaqla bərabər qədim ustaların ənənələrini qoruyan! Milli sənəti şöhrətləndirən zinət əşyaları! Azərbaycanda yaradılan, Azərbaycanın yaratdığı bir ad, ticarət nişanı! Elə bir ad ki, özündə tarix və müasirliyin ahəngdar şəkildə çulğalaşdığı ölkənin bütün özəlliyini əks etdirir! Zamana tabe olmayan, dəb tərzləri ilə idarə olunmayan zinət əşyaları, “həmişəlik” zinətlər!


MƏHSULLAR