Loading...
Menu

Selvi

Selvi - 2016-cı ildə yaradılan, ədvalı, parlaq təravətli, qədim və daima cavan Şərqi özündə birləşdirən zərgərlik markasıdır. Selvi zərgərlik məmulatlarının əsas xüsusiyyətlərinə onların zərifliyi, xəfifliyi, incəliyi, füsünkarlığı, yığcamlığıdır. Hər bir zinət əşyası xüsusi və bənzərsiz dizaynla biri-birindən fərqlənir. Parlaq minadan, yüksək keyfiyyətli daşlardan istifadə, zərgərlərə xüsusi kolorit yaratmağa imkan verərək, bu məmulatlardan istifadə edənlərin gözəlliyi və individuallığını vurğulamağa imkan verir. Zərgərlərimiz balaca dəbpərəstləri də unutmadı. Onlar üçün xüsusi uşaq kolleksiyası hazırlanmışdır. Selvi-dən olan zərgərlik məmulatlarının əsas mövzusu - canlı təbiət, nağıl, sehir olmuşdur... Selvi yalnız xüsusi tədbirlərə geyiniləcək zərgərlik məmulatı deyil, o sizin adi gününüzü də daha parlaq edə bilər. 

MƏHSULLAR